Čekárna Ordinace fyzioterapie Ordinace fyzioterapie Respirační cvičení

Důležitost prevence a regenerace je nedílnou součástí běžného života.  Odhalte tajemství důmyslné geniální konstrukce nožní klenby, složené z 28 kostí, čtyř skupin svalů a příslušných vazů, které zaručují aktivní spolupráci při pohybu nohy jako je našlapování, tlumení nárazů, odvíjení a odraz.

Základní pravidlo praví, že pouze jedna třetina vad nohou je geneticky podmíněná. Dvě třetiny vznikají v důsledku každodenního opotřebování. Dlouhodobý statický stoj či dlouhodobá každodenní zátěž v nesprávně zvolené obuvi pro Vaši nohu jsou velmi častým důvodem rozvoje typického podélného či příčného plochonoží. Základním stavebním kamenem takových obtíží je vývoj nohy od raného dětství. Nevhodně zvolená obuv, nedostatečná aktivita nohy v době, kdy dítě svojí vahou utváří charakter chodidla. Nedostatečná svalová relaxace, která výrazně redukuje zkrácení svalů nohou a páteře.

Dětské vady, především valgozita patní kosti – při pohledu zezadu není osa Achillovy šlachy kolmo k podložce, patní kost je vbočená dovnitř. Někdy je tato vada spojená s podélně plochou nohou, může být i samostatně v důsledku zvýšené laxity vaziva hlezenního kloubu. Pro úpravu je vhodná korekce samostatným patním segmentem např. OTC Superfeet či vhodně zvolenou protetickou stélkou do obuvi. Noha se vyvíjí do 6-7 let věku. Do této doby je valgozita patní kosti, kolenních kloubů a vnitřní rotace kyčelních kloubů fyziologická.

Podélná plochá noha – široký pojem, který popisuje snížení podélné klenby nohy s valgozitou patní kosti. Může se jednat o vadu vrozenou či získanou. Diagnostikuje se otiskem chodidla na papír nebo přístrojovým vyšetřením – např. podoskopem . Chodidlo má charakteristický vzhled, kdy jeho střední část je širší než přední či zadní část. Je-li chodidlo každý den nadměrně zatěžováno chůzi či stojem, doporučujeme korekci a podporu nožní klenby vhodnou protetickou stélkou a vhodné cvičení nejen pro úpravu ploché nohy, ale se zaměřením na osu celé dolní končetiny.

Příčně plochá noha – projeví se zejména bolestivostí při došlapu či doskoku. Vzniká zborcením oblouku mezi 1. a 5. prstcem nohy, zajištěným příslušnými svaly a vazy. Selhává tak udržování klenby během dynamického zatížení. Pro úlevu a korekci je s největším úspěchem doporučováno tzv. metatarzové srdíčko, které by mělo být aplikováno do obuvi v příslušné velikosti a vhodné korekční cvičení.

Jak postupovat při vzniklém problému?

Základem terapie funkčních poruch je konzervativní postup, který se skládá z nošení kvalitní obuvi (s podložením podélné klenby a s vedením paty), stimulace plosky v běžném životě např. chůzí naboso v měkkém terénu, pasivní podpora vhodnou ortopedickou vložkou zhotovenou dle funkčního vyšetření a aktivní fyzioterapie. V poslední době považujeme za nejvhodnější koncept v péči o nohu Spiraldynamik – jakési školy nohou. Naučíte se nejprve lépe vnímat své nohy, zlepšíte pohyblivost, posílíte nohy a tím dohromady podpoříte pohybovou koordinaci.

Proto

  1. Kontaktujte vhodného ortopeda, podologa.

  2. Vyhledejte fyzioterapeuta ve svém okolí, zabývajícího se touto problematikou pro ošetření od bolesti, pro nácvik vhodného cvičení nejlépe dle Spiraldynamik. Nechte si provést příslušnou diagnostiku pomocí otisků, vyšetření na podoskopu - podocamu či jiném přístroji.

  3. Věnujte se konzultaci o vhodnosti protetických, ortotických pomůcek, vhodné sportovní zátěži.

Co můžete udělat sami hned teď?

Zkuste si sami udělat malé cvičení. Nejenom děti jsou celý den na nohách, ale i dospělý člověk má své nohy celý den upnuté v pevné obuvi jako ve svěráku. Tyto nohy nás nosí každý den po celý život. Věnujte jim denně alespoň 5 minut zasloužené péče….

  1. Pohodlně se posaďte, svlékněte ponožky a jemně palci Vašich rukou promasírujte chodidlo nejprve jedné poté i druhé nohy.

  2. Jednou rukou uchopte patu a druhou přední část nohy. Pomalu a plynule nohu jakoby „ždímejte“ tak, že patu vytáčíte k sobě nahoru a přední část nohy dolů k zemi. Noha svírá s bércem pravý úhel. Neklouzejte rukama po kůži, ale v minimálním rozsahu pohybujte jednotlivými částmi nohy.

  3. Jednou rukou uchopte patu a druhou rukou přední část nohy. Pomalým a plynulým pohybem se snažte přiblížit patu směrem k prstům, jako když chcete vytvořit písmeno „C“, poté chodidlo protáhněte. Opět se snažte zachovat pravý úhel mezi nohou a bércem.

  4. Postavte se, zavřete oči a snažte se vnímat kontakt plosky nohy se zemí. Přenášejte váhu střídavě vpřed a vzad, ze strany na stranu. Vnímejte co největší protažení nohy do dálky, ale neodlepujte prsty. Vnímejte kontakt prstů se zemí včetně palce.

  5. U dětí s nápadně vbočenou patou dovnitř nakreslete zezadu na světlou ponožku čáru podle zakřivení Achillovy šlachy. Jako cvičení se snažte vybídnout dítě k vyrovnání této čáry do osy, aby svírala co největší kolmici se zemí.

Pro bližší informace konceptu Spiraldynamik v péči o nohu kontaktujte fyzioterapeuta ve svém okolí, který se touto problematikou zabývá. Nepracujete pouze s Vaší nohou, ale ovlivňujete i držení Vašeho těla, odlehčujete přetěžovaným kloubům dolních končetin. Konzultujte také použití ortopedických vložek ideálních pro Váš problém.