Čekárna Ordinace fyzioterapie Ordinace fyzioterapie Respirační cvičení

Dýchání je vitální funkce nezbytná pro život. Poruchy dýchání často omezují či znesnadňují vykonávání běžných aktivit (habituálních, pohybových), což vede ke snížené participaci na společenském životě a mají vliv na snížení kvality života.

Počet chronických respiračních onemocnění celosvětově stoupá. Mezi časté chronické respirační onemocnění patří asthma bronchiale a chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN), (Neumannová, 2011).

Respirační fyzioterapie neboli dechová rehabilitace patří mezi důležité techniky fyzioterapie. Jedná se o soubor technik, které slouží ke zlepšení efektivity dýchání u pacientů s nejrůznějšími dechovými obtížemi. Tyto obtíže navíc sekundárně ovlivňují správné držení těla a postupně kvalitu života zejména u dětských pacientů, kde se stále více objevují chronické plicní obtíže (vrozené nebo získané).

Respirační fyzioterapií se tak dá ovlivnit strukturální porucha pohybového aparátu ve smyslu skoliózy či kyfoskoliózy, kde je v důsledku deformity hrudníku mnohdy značně snížená vitální kapacita plic, dále se využívá u pacientů s čistě onemocněním dýchacího systému (nejčastěji CHOPN či asthma bronchiale), u neurologických onemocnění (př. nervosvalová onemocnění), u revmatologických onemocnění (př. Mr. Bechtěrev) s využitím pomůcek Threshold IMT a Threshold PEP, Flutter VRP1, Acapella, RC Cornet, PARI O PEP a další.

Respirační fyzioterapie zlepšuje hygienu a průchodnost dýchacích cest, snižuje bronchiální obstrukci a usnadňuje dýchání. Zlepšení dechových obtíží pak vede ke zvýšení celkové fyzické, pohybové i společenské výkonnosti. Nesprávně zafixované dýchací vzory bývají častou příčinou nesprávného držení těla, bolestí zad a dalších pohybových obtíží.